Tjenester vi utfører

Snøbrøyting

Hoff & Kristiansen AS utfører alt av arbeid innen snøbrøyting gjennom vintersesongen. Det er Stor-Oslo som er nedslagsfeltet og kundegruppen er både borettslag, sameier, bedrifter og privatpersoner. 

Maskinparken til  Kristiansen & Hoff AS består av moderne maskiner som skånsomme mot asfalt og brostein, samt at sjåførene har lang fartstid fra bransjen – noe som kommer godt med når brøyting av alle kriker og kroker i trange gater skal utføres i snøstorm! 

Ønsker du en pålitelig, erfaren og døgnbemannet brøytetjeneste? Da kontakter du Hoff & Kristiansen AS for en hyggelig prat!

Anleggsgartner, beplantning og uteområder

Tjenestene innebærer blant annet:

Vann og avløp

Hoff & Kristiansen AS utfører all type av graving av grøfter for vann, overvann eller spillvann – herunder legging av rør og setting av kummer og sandfang i «alle» dimensjoner.

Vi gjør komplette anlegg eller fornying av dårlige strekk alt etter ønske og behov. Våre grunnarbeidere har ADK 1 og erfaring fra en rekke utfordrende typer VA-anlegg.

Grunnarbeid

Hoff & Kristiansen AS utfører alle typer prosjekter innen grunnarbeid  – alt fra små graveoppdrag til tyngre tverrfaglige prosjekter utføres i alle størrelser. Avtal en uforpliktende befaring i dag!

Alle prosjekter som utføres av Hoff & Kristiansen AS leveres med 100% fornøyd garanti – kvalitet og trygghet i alle ledd! 

Drenering

Det å utføre drenering på en kvalitetssikret og forsvarlig måte er noe som krever erfaring og faglig dyktighet.

Dette er noe Hoff & Kristiansen AS har som et av sine spesialfelt og vi utfører dermed alt innen drenering for våre kunder, med nødvendig kunnskap om rørlegging i verktøykassen til våre prosjektledere. 

Tomteutgraving

Går du med planer om å bygge nytt hus? La Hoff & Kristiansen AS hjelpe deg med tomteutgravingen og alt som hører til rundt dette –  med alle godkjenninger og garantier på plass!

Et godt resultat, avhenger av godt grunnarbeid og et solid stykke forarbeid. Kontakt oss for en befaring av din tomt idag!

Steinlegging

Hoff & Kristiansen AS utfører alt innen steinlegging for våre kunder innen det private, i næring og offentlig sektor. 

Arbeidet innenfor steinlegging omfatter alt fra atriumet i bygården, offentlige parkeringsplasser – til mindre veier, private gårdsplasser og sitteplasser.

Betongarbeid

Hoff & Kristiansen AS er en entreprenør som kombinerer høy kompetanse med avansert utstyr og fornuftige priser innen forskaling og betongarbeider. 

Våre prosjektledere besitter dyp og inngående kunnskap om all form for arbeid med betong. Vi utfører derfor komplette betongentrepriser på bygg og anlegg.

Riving

Hoff & Kristiansen har spesialisert seg på innvendig riving, betongsaging, miljøkartlegging og ombrukskartlegging.

Vår ekspertise innen riving gjør at vi håndterer alle typer av rivningsprosjekter.

Kontakt en av våre dyktige fagfolk for en uforpliktende vurdering og tiltaksplan rundt ditt neste prosjekt.

Massetransport

Hoff & Kristiansen AS har en moderne maskinpark og kan derfor tilby massetransport av blant annet fyllmasser som jord, sand, singel, grus, pukk og annen masse.

Vi tilbyr massetransport med sjåfører og våre biler er dimensjonert for all slags masser og volumer.

Kranbil-transport

Hoff & Kristiansen AS er en maskinentreprenør med bakgrunn fra anleggs -og transportbransjen. 

Det er derfor nærliggende at selskapet også påtar seg små og store kranbil oppdrag med sjåfør – både på faste ruter og enkeltstående oppdrag for private og næringskunder.

Sprengning

Hoff & Kristiansen AS utfører alt av arbeid innenfor sprenging, graving, fjellsikring, pigging og boring i fjell.

Som entreprenør med lang erfaring fra sprengningsarbeid, har Hoff & Kristiansen AS stålkontroll på alt innenfor sikkerhet og planlegging av prosjekter som omfatter sprengning.

Ta kontakt for en risikovurdering av ditt neste prosjekt. 

Asfaltarbeid

Hoff & Kristiansen AS utfører store og små asfalteringsoppdrag for privat, næring og det offentlige. Arbeid med asfalt krever god faglig kunnskap og høykvalitets-utstyr. 

Vi utfører asfalteringsarbeid etter beste mesterkvalitet og det benyttes utelukkende de mest kvalitative og holdbare materialene i prosessen. 

Vårrengjøring

Hoff & Kristiansen AS utfører vårrengjøring for sameier, borettslag, næringsbygg, maskinparker og det offentlige.

Vårrengjøring innebærer blant annet; kosting, feiing, spyling, generell rengjøring, oppsamling og deponering av avfall.

Kontakt oss i god tid før årets vårrengjøring!